برنامه امتحاني نيمسال اول 1403-1402 تحصيلات تکميلي (روزانه و نوبت دوم)

دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی میتوانند از طریق لینک زیر به برنامه امتحانی نیمسال اول 1403-1402 دسترسی داشته باشند.

لینک برنامه امتحانی

خبرهای اخیر


فهرست