در بیست و نهمین آیین تقدیر از اساتید نمونه کشوری، سه استاد دانشگاه علم و صنعت ایران توسط رییس جمهور تقدیر شدند.
در این مراسم که روز دوشنبه ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱، برگزار شد از ۳۶ استاد نمونه کشوری، تجلیل و قدردانی صورت گرفت که در این بین سه استاد دانشگاه علم و صنعت ایران: دکتر کامران دانشجو (مهندسی مکانیک)، دکتر ابوالفضل واحدی (مهندسی برق) و دکتر داوود یونسیان (مهندسی راه آهن)، به عنوان استاد نمونه کشوری در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ معرفی و مورد تجلیل قرار گرفتند.

به این وسیله انتخاب استاد گرامی، جناب آقای دکتر کامران دانشجو به عنوان “استاد نمونه کشور” را تبریک عرض نموده و توفیقات روزافزون برایشان آرزومندیم.

1401/04/15

 

خبرهای اخیر


فهرست