به‌نام خدا

اسامی برگزیدگان «سومین مسابقه پوستر کارآموزی» دانشکده ها اعلام شد.

پس از رقابت 360 پوستر دانشجویی 17 پوستر برگزیده دانشکده ها توسط هیات داوری هر دانشکده به شرح زیر انتخاب شد.

شایان ذکر است این مسابقه تنها شامل دانشجویانی می شد که در ترم های 2 و 3 سال تحصیلی 1400-99 واحد کارآموزی داشتند. به نفرات اول، دوم و سوم دانشکده ها به ترتیب 4، 3 و 2 میلیون ریال هدیه نقدی تعلق می گیرد. همچنین توسط هیات داوران از بین 17 برگزیده دانشکده ها 3 برگزیده دانشگاه انتخاب می شود که علاوه بر دریافت لوح تقدیر با امضاء رئیس محترم دانشگاه مبلغ 5 میلیون ریال تسهیلات ثبت نام در دوره های کمک آموزشی نیز توسط شرکت «پارس پژوهان» به آنان تعلق خواهد گرفت. نکته دیگر این که امسال تعداد پوسترهای شرکت کننده در هر دانشکده مبنای تعداد جوایز قرار گرفته است بدین صورت که تا 25 پوستر یک برگزیده، تا50 پوستر دو برگزیده، تا 100پوستر سه برگزیده و بیشتر از 100پوستر پنج برگزیده داشته ایم.

لینک خبر

خبرهای اخیر


فهرست