پایان‌نامه آقای کامیار حسینی هاشمی دانش‌آموخته مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی مکانیک تحت عنوان “روندی یکتا جهت بررسی ارتعاشات آزاد تیرهای اویلر – برنولی با مقطع متغیر و مدرج تابعی با استفاده از فرمول کوشی همراه با تحلیل تجربی”، موفق به کسب عنوان “پایان‌نامه شایسته تقدیر” از سوی انجمن آکوستیک و ارتعاشات ایران در سال 1402 شد.

این موفقیت را به ایشان و استاد راهنمای محترم  آقای دکتر طالبی توتی تبریک گفته و برایشان توفیقات روزافزون آرزو می‌نماییم.

1402/10/06

خبرهای اخیر


فهرست