اطلاعیه برگزاری حضوری کلاس های آموزشی کلیه مقاطع 

بدین وسیله به اطلاع دانشجویان کلیه مقاطع می رساند کلاس های آموزشی دانشکده  از مورخ 20 فروردین ماه  1401 و مطابق با اطلاعیه دانشگاه به صورت حضوری از سر گرفته خواهد شد. 

خبرهای اخیر


فهرست