اطلاعیه انتخاب واحد مقطع تحصیلات تکمیلی (روزانه و نوبت دوم)

دانشجویان محترم مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک (روزانه و نوبت دوم) می توانند از طریق لینک به اطلاعیه دسترسی داشته باشند.

 

خبرهای اخیر


فهرست