بر اساس نتایج رتبه‌بندی بین‌المللی QS در سال ۲۰۲۳ که در فروردین 1402 منتشر شده است، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران، با ارتقا چشمگیری از رتبه 350-301 در سال 2022 به رتبه 250-201 در سالجاری صعود کرده است.

علاوه بر رتبه بندی در حوزه های موضوعی، دانشگاه ها نیز به صورت کلی رتبه بندی می شوند که این رتبه برای دانشگاه علم و صنعت در سالجاری 540-531 می باشد. شایان ذکر است بیشترین ارتقا در رتبه بندی 2023 در دانشگاه علم و صنعت ایران، مربوط به حوزه موضوعی مهندسی مکانیک می باشد.

رتبه‌بنــدی QS، توسط مؤسسه کاکارلی سیموندز در کشور انگلستان انجام می‌گیرد و روش‌شناسی رتبه‌بندی جهانی آن، بر اساس طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های دانشگاهی طراحی شده و دانشگاه‌ها توسط ۶ شاخص در قالب ۴ حوزه کلی آموزش، پژوهش، قابلیت جذب در بازار کار و بین‌المللی‌سازی، مورد بررسی و سنجش قرار می‌گیرند.
این رتبه بندی برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‌ها، از بررسی شهرت دانشگاه با وزن ۴۰%، ارزیابی کارفرمایان با وزن ۱۰% ، نسبت اعضای هیأت علمی بین‌المللی با وزن ۵%، نسبت دانشجویان بین‌المللی با وزن ۵%، میزان استنادات به ازای هر عضو هیأت علمی با وزن ۲۰% و نسبت اعضای هیأت علمی به دانشجویان با وزن ۲۰%، بهره برده است.

1402/02/16

خبرهای اخیر


فهرست