براساس مصوبه مورخ 1402/03/08 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر آیت قره قانی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1401/03/21

خبرهای اخیر


فهرست