دانشکده مهندسی مکانیک یکی از با سابقه‌ترین دانشکده‌های مهندسی کشور و نیز یکی از اولین دانشکده‌های دانشگاه علم و صنعت است. طبعاً تاریخ این دانشکده با تاریخ مهندسی کشور عجین است و دیدن تاریخ آن، انسان را با سوابق تاریخ مهندسی در کشور آشنا می سازد. دانشکده مهندسی مکانیک در طول تاریخ خود، فراز و نشیبهای بسیاری داشته است و لحظات شاد و غم انگیز زیادی را از سر گذرانده است. مجموعه این لحظات و فراز و نشیب‌ها، دانشکده مهندسی مکانیک را در این نقطه قرار داده است که به آن ببالد و البته به آینده‌ی روشن خود کاملاً امیدوار باشد.

گالری


فهرست