مهندس غلامرضا شهریاری، استادیار (پیشکسوت)

ایمیل: shahriari[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: –
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه تحقیقاتی
Scopus
Scholar
LinkedIn
فهرست