دکتر مهدی نویدبخش، استاد


بیوفلوئید
مهندسی بافت و سلول
مدل سازی سیستم‌های بیولوژیکی

ایمیل: mnavid[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8933
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، (تبدیل انرژی)، انستیتو پلی تکنیک لورن، فرانسه، 1375
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، (تبدیل انرژی)، انستیتو پلی تکنیک لورن، فرانسه، 1372
کارشناسی: لیسانس مهندسی مکانیک (طراحی کاربردی)، دانشگاه صنعتی شریف، ایران، 1368

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

 بیوفلوئید
مهندسی بافت و سلول
دینامیک سیالات محاسباتی
مدل‌سازی سیستم‌های بیولوژیکی

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی یاتاقان و روغنکاری
تحصیلات تکمیلی مدلسازی و شبیه‌سازی سیستم‌های بیولوژیکی
تحصیلات تکمیلی مکانیک سیالات سیستم‌های بیولوژیکی
تحصیلات تکمیلی اعضاء و اندام مصنوعی

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست