دکتر حسین خوشکیش، استادیار (پیشکسوت)


سایش ابزار
تکنولوژی
مدیریت 

ایمیل: khoshkish[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: –
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه تحقیقاتی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، ایران
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Brunel، انگلستان
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، ایران

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

Technology

Industrial Engineering

Bridge Management

Tool wear
فهرست