مهندس محمدعلی اکبرنیا، مربی (پیشکسوت)

ساخت و تولید

قالبسازی

ایمیل: ma.akbarin[AT]yahoo.com
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: –
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه تحقیقاتی
Scopus
Scholar
LinkedIn
فهرست