طراحی، ساخت و نصب ایستگاه پمپاژ روی دریاچه سد یامچی

در دریاچه سد یامچی آب لایه بندی شده و آب با کیفیت بالا در سطح دریاچه و آب با کیفیت پایین در کف دریاچه قرار دارد. لذا برای آب شرب نیاز به برداشت آب از روی سطح دریاچه می باشد. بدین منظور و با توجه به شرایط باد و دمای هوا در منطقه اقدام به طراحی یک سیستم پمپ شناور گردید و شش سکو طراحی، ساخته و در دریاچه سد یامچی در اردبیل نصب گردید. مرکز نوآوزی هیدروتک

خبرهای اخیر


فهرست