قابل توجه دانشجویان مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک ( روزانه و نوبت دوم)

**خواهشمند است در زمان انتخاب واحد به مواد ذیل توجه فرمایید:

  • چه در زمان انتخاب واحد و چه در زمان حذف و اخذ (ترمیم) امکان حذف درس وجود ندارد به این معنی که حتی اگر به اشتباه یک درس انتخاب شود تا زمانی که تعداد ثبت نام شده های کلاس از 12 نفر بیشتر نشود امکان حذف درس نه برای دانشجویان و نه برای کارشناسان دانشکده وجود ندارد پس در زمان ثبت واحد های خود دقت نمایید و فقط دروسی که قصد شرکت در کلاس را دارید انتخاب نمایید.
  • هیچ یک از دروس لیست انتظار ندارند پس در لیست انتظار چیزی ثبت نکنید.
  • حذف درس در دانشکده مکانیک فقط به صورت حذف پزشکی می باشد(یکبار در کل دوره)
  • دانشجویان کارشناسی ارشد در کل دوره به تایید استاد راهنما می توانند یک درس را از سایر گرایشهای دانشکده و یا سایر دانشکده های علم و صنعت و یا سایر دانشگاهها اخذ نمایند که به این منظور از لینک و فرمهای ذیل می توانید استفاده نمایید: (دقت نمایید فقط درسی را میتوانید به صورت مهمان اخذ کنید که به هیچ عنوان در هیچ ترمی در دانشکده ارائه نشود)

جهت ثبت درخواست اخذ درس به صورت مهمان از سایر دانشگاهها از سیستم گلستان منوی پیشخوان خدمت درخواست خود را ثبت نمایید.

لینک درخواست درس خارج از گرایش (از سایر گرایشهای دانشکده)

لینک اخذ درس مهمان در سایر دانشکده های دانشگاه علم و صنعت ایران

  • چنانچه ظرفیت کلاس تکمیل شد می توانید از طریق لینک  درخواست افزایش ظرفیت ثبت نمایید
  • برای هرکدام از درخواستهای افزایش ظرفیت و یا اخذ درس خارج از گرایش در صورت مخالفت به هر دلیلی به ایمیل شما پیام ارسال میشود
  • هرگونه مشکل در مراحل ثبت نام را میتوانید بوسیله ثبت درخواست از طریق لینک  پیگیری نمائید تا در زمانی کوتاه توسط کارشناسان پیگیری گردد.
  • برای ورود به کانال تلگرام تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک از طریق لینک اقدام نمایید

خبرهای اخیر


فهرست