دکتر رضا تقوی زنوز، دانشیار


آیرودینامیک تجربی و تئوری
توربوماشین
جریان‌های گذار

ایمیل: taghavi[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8908
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Manchester، انگلستان 1376
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، ایران 1366
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت، ایران 1364

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

توربوماشین
جریان‌های گذار
آیرودینامیک تجربی و تئوری

تجربیات

Aerodynamic Design of Axial Compressors
Aerodynamic Optimization of Tall Buildings
Gas Turbine Testing
Fluid Dynamics Testing
Wind Tunnel Testing

پروژه‌های تحقیقاتی

Aerodynamics of Tall Buildings
Drag Reduction of Passenger Trains
Design of Axial Compressor
Design and Manufacturing of a Closed-Circuit Subsonic Wind Tunnel
Aerodynamics Optimization of Axial Compressors
Performance Tests of Gas Turbine Engines

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی آیرودینامیک پیشرفته
تحصیلات تکمیلی مکانیک سیالات پیشرفته
تحصیلات تکمیلی طراحی آیرودینامیکی توربوماشین‌ها
تحصیلات تکمیلی آیرودینامیک وسایل نقیله جاده‌ای
تحصیلات تکمیلی تئوری لایه مرزی
تحصیلات تکمیلی آیرودینامیک مافوق صوت
تحصیلات تکمیلی آیرودینامیک مادون صوت
کارشناسی مکانیک سیالات I
کارشناسی مکانیک سیالات II
کارشناسی ترمودینامیک

پروژه‌های دانشجویان

Drag Reduction of Passenger Trains (M. Sc.)

Optimization of Axial Compressor Blading, (M. Sc.)

Numerical Prediction of Axial Compressor Performance Map, (M. Sc.)

Numerical Optimization of Axial Compressor Design, (M. Sc.)

Experimental Investigation on the Aerodynamics of Passenger Trains, (M. Sc.)

Design, Manufacturing and Calibration of Test Equipments for Gas Turbine Engines (M. Sc.)

Prediction of Boundary Layer Transition Using Three-Equation Model (M. Sc.)

Experimental Investigation on Gas Turbine Engine Performance (M. Sc.)

Axial Compressor Design Based on Streamline Curvature Method, (M. Sc.)

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست