دکتر ساسان آسیایی، استادیار


ریزسیالات زیستی
زیست حسگری
ادوات اتاق عمل (پزشکی)

ایمیل: asiaei[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8991
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه واترلو، کانادا (1388-1392)
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، ایران (1383-1385)
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه یزد، ایران (1378-1382)

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

ریزسیالات زیستی
زیست حسگری
ادوات اتاق عمل (پزشکی)

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی ریزسیالات
تحصیلات تکمیلی ریاضیات مهندسی پیشرفته
تحصیلات تکمیلی مباحث برگزیده در ریاضیات مهندسی پیشرفته
کارشناسی مقدمه ای بر ریز سیالات زیستی
کارشناسی دینامیک ماشین

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست