عباس فرهان جواد، دکترای مهندسی مکانیک، طراحی کاربردی از عراق

دانشگاه علم و صنعت ایران یکی از قدیمی‌ترین دانشگاه‌ها بوده و دارای تخصص در زمینه‌های مهندسی مکانیک می‌باشد. اساتید این دانشگاه از نظر توانایی‌های علمی به همراه تجربه و مهارت و همچنین برخورد خوب با دانشجویان متمایز هستند. اگرچه من بیش از پنجاه سال دارم، اما این امر مانع یادگیری من نمی‌شود، زیرا پیامبر ما به ما دستور داده که از گهواره تا گور به دنبال کسب دانش باشیم.

فهرست