مسئولین فعلی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران

عضو هیات علمی سمت داخلی
دکتر فتح اله طاهری بهروز رییس دانشکده ۸۹۰۱-۸۹۰۰
دکتر مجید سیاوشی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۸۹۱۰
دکتر حجت قاسمی معاون پژوهشی ۸۹۰۲
دکتر آیت قره قانی مدیر دفتر فناوری و تعاملات صنعتی ۸۹۵۳
دکتر محمد شهبازی مدیر روابط بین الملل ۸۹۳۰
دکتر سیاوش کاظمی راد مدیر آموزش کارشناسی ۸۹۲۳
دکتر امیرمهدی تحسینی مدیر دفتر کارآموزی ۸۹۱۶
دکتر زینب پورانصاری مدیر دفتر پروژه های کارشناسی ۸۹۹۲
دکتر مجیدرضا آیت اللهی مدیر گروه طراحی کاربردی ۸۹۲۲
دکتر رضا تقوی زنوز مدیر گروه حرارت سیالات ۸۹۰۸
دکتر بهنام داودی مدیر گروه ساخت و تولید ۸۹۱۱
دکتر برهان بیگ زاده مدیر گروه بیومکانیک ۸۹۸۱
دکتر کامران دانشجو مدیر گروه هوافضا ۸۹۰۶
فهرست