انستیتو توربین گاز

بدون شک یکی از مهمترین صنایع کشور صنعت نفت و گاز است که از جایگاه ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است. سالهاست که بخش های صنعتی و دانشگاهی کشور به دنبال ارتباط نزدیک با یکدیگر بوده تا صنعت از توانمندی و پتانسیل دانشگاهها به عنوان مراکز علمی کشور و دانشگاه ها نیز از توان کاربردی سازی و ارزش افزایی صنعت بهره مند گردند. وجود چنین ارتباطی در حوزه نفت و گاز بیش از صنایع دیگرضروری بوده که می تواند به نحو موثری در ارتقای بهره وری این بخش اثرگذارد. انستیتوی توربین گاز در راستای تحقق ارتباط بین دانشگاه (دانشگاه علم وصنعت ایران) و صنعت گاز تعریف گردیده است.انستیتو توربین گاز (IUST-GTI) در اُفق ۱۴۱۵ ه.ش، اولین و پیشرفته ترین انستیتو تحقیقاتی توربین گازی در منطقه خاورمیانه بوده که با احراز جایگاه برتر و مرجع استاندارد در شبکه های علمی، فناوری و تجاری پاسخگوی نیازمندی های تحقیقاتی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در سطح ملّی و بین‌المللی خواهد بود. فلسفه وجودی این انستیتو انجام پژوهشهای پایه ساختار یافته در زنجیره ارزش تولید توربین گازی در کلاس جهانی شامل؛طراحی، توسعه، ساخت، توسعه نرم افزار، بهره برداری و تعمیرات و نگهداری است.

پیشرفته‌ترین انستیتو تحقیقاتی

نخبگانی متخصص و ماهر

ارتباط با صنایع نفت و گاز

افتخاراتی ملی

جهت مشاهده وب سایت انستیتو توربین گاز اینجا را کلیک نمایید.

ارتباط با انستیتو توربین گاز

 تلفن: 73225845 (9821+)
 gt_rti@iust.ac.ir
تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، انستیتو توربین گاز
فهرست