به سایت دفتر کارآموزی دانشکده مهندسی مکانیک خوش آمدید.

اخذ واحدهای کارآموزی در دوره کارشناسی به منظور آشنایی مقدماتی دانشجویان با محیط‌های حرفه­‌ای در زمان تحصیل، الزامی شده است. کارآموز شخصی است که در موقعیتی موقت و با تاکید بر آموزش، در یک محیط شغلی حاضر می شود. دانشجویان، دو واحد کارآموزی یک و دو را ترجیحا در دو تابستان از دوره تحصیل کارشناسی و پس از گذراندن تعداد واحدهای درسی مورد نیاز به عنوان پیش نیاز کارآموزی، اخذ نموده، و با حضور در محل کار، تجربه ای متفاوت از آموزش تحصیلی را کسب خواهند نمود. انتخاب محل کارآموزی که به اختیار دانشجو و با تایید دانشکده انجام می‌شود، اگر بر مبنای علاقمندی دانشجو و در صنایع باکیفیت صورت پذیرد، می تواند فرصت بسیار مناسبی جهت رشد حرفه‌ای دانشجویان باشد.

دانشجویان در طول دوره کارآموزی می توانند با تجربه ای واقعی از فعالیت در محیط کار، قابلیت‌های خود را در انجام و مدیریت پروژه بهبود بخشند، و طیف وسیعی از مهارت‌های مورد نیاز جهت حضور در محیط‌های شغلی را در فرصتی کوتاه، به دست آورند. دفتر کارآموزی دانشکده در انجام فعالیت‌های جاری مربوط به اخذ واحدهای کارآموزی و برگزاری کارگاه‌های مرتبط با آن، در خدمت دانشجویان عزیز می‌باشد.​

دانشجویان عزیز، ارائه پوستر جزء الزامات نمره کارآموزی بوده و دو نمره از ۲۰ نمره کارآموزی را شامل می شود.

امیرمهدی تحسینی
مدیر دفتر کارآموزی دانشکده مهندسی مکانیک

اخبار و اطلاعیه‌ها

کارآموزی

تعیین محل کارآموزی توسط دانشجو با توجه به زمینه‌های کاری مورد علاقه خود

تخصیص دانشجو به استاد راهنما مربوطه

پر کردن فرم “رزرو ظرفیت استاد کارآموزی” توسط دانشجو

تایید فرم رزرو ظرفیت توسط استاد راهنما مربوطه

ثبت نام دانشجو برای کارآموزی توسط دانشکده

تحویل “معرفی‌نامه کارآموزی” به دانشجو

ارسال گزارش کارآموزی دانشجو به کارشناس دانشکده

ارسال گزارش کارآموزی دانشجو توسط کارشناس دانشکده به استاد راهنما

بررسی گزارش ارسالی توسط استاد راهنما

مصاحبه حضوری استاد راهنما با دانشجو

ارسال نمره کارآموزی دانشجو توسط استاد راهنما به دانشکده

ثبت نمره کارآموزی دانشجو در سامانه گلستان

فهرست