آزمایشگاه پژوهشی انرژی آب و محیط زیست

آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ CFD و ﻣﺮﮐﺰ CAE داﻧﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل 1378 مشاهده بیشتر

به آزمایشگاه پژوهشی انرژی آب و محیط زیست خوش آمدید. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ CFD و ﻣﺮﮐﺰ  CAEداﻧﺸﮑﺪه ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان در ﺳﺎل 1378  و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و ﺻﻨﻌﺘﯽ در ﺣﻮزه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ در ﻣﺤﻞ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻢ و ﺻﻨﻌﺖ اﯾﺮان ﺗﺄسیس ﮔﺮدﯾﺪ .

دکتر سید مصطفی حسینعلی‌پور، مدیر آزمایشگاه
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران

پروژه‌های پژوهشی آزمایشگاه

هیترهای تشعشعی جایگزین هیترهای حمامی در ایستگاه های تقلیل فشار گاز

هیترهای تشعشعی به دلیل ایمنی بالا و عدم احتمال انفجار، در محیط های پر خطر قابل استفاده بوده و از نظر محیط زیستی کاملاً پاک هستند، به طوری که تولید گاز خطرناک Nox در آنها صفر و تولید گاز سمی Co ، کمتر از  ppm 5 است. همچنین نسبت به سیستم های مشابه، مصرف سوخت کمتری (تا یک سوم) دارند. تعداد زیادی از این هیترها تا کنون در صنایع مختلفی مانند صنایع سرامیک، سنگ، چوب و نئوپان نصب شده‌اند.

دستگاه میکس مواد با انرژی مصرفی کم

میکسرهای آشوبناک به عنوان هم‌زن‌هایی هستند که در صنایع مختلفی از جمله در صنعت پخت نان،به کار برده می شود. این میکسرها با بهره‌گیری از تکنولوژی جریان‌های آشوبناک قابلیت ایجاد میکسینگ بسیار مناسب با مصرف انرژی بسیار پایین را در فرآیند تولید مواد غذایی نظیر خمیر نان را دارد که در نهایت می تواند مواد غذایی را باکیفیت بالا به تولید برسانند. این میکسرها می توانند در هر جایی که برای مخلوط کردن دو یا چند سیال به انرژی بالایی نیاز داشته باشد را با انرژی و دور گردش بسیار کمتر از سیستم های مشابه عملیات میکس را انجام دهند.

اعضای آزمایشگاه

دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور

مدیر آزمایشگاه پژوهشی انرژی آب و محیط زیست

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

دستگاه آنالیزورKIGAZ 300

دستگاه آنالیزورKIGAZ 300 با قابلیت آنالیز گازهای  O2 , CO , NO ,SO2 or CH4مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اتاقک تست شرایط محیطی

از اتاقهای تست شرایط محیطی می توان برای آزمایش محصولات در بخش‌های مختلف صنعت استفاده کرد

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی انرژی آب و محیط زیست

 تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 2929
alipour@iust.ac.ir
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک آزمایشگاه پژوهشی انرژی آب و محیط زیست
فهرست