آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات در مجموعه کارگاه اتومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک واقع شده‌است. مشاهده بیشتر

معرفی آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات

آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات در مجموعه کارگاه اتومکانیک دانشکده مهندسی مکانیک واقع شده‌است. در این آزمایشگاه، دانشجویان به بررسی تجربی مباحث درس دینامیک ماشین و ارتعاشات می‌پردازند و صحت تئوری‌های موجود را با انجام آزمایش تحقیق می‌نمایند. اکثر قریب به اتفاق تجهیزات این آزمایشگاه از کشور انگلستان تهیه شده‌اند و لذا با کیفیت و دقت مناسب عمل می‌کنند.

قوانین و دستورالعمل‌ها

آزمایش‌ها

مسئولین

دکتر محمدجواد اشرفی

سرپرست آزمایشگاه

صفحه شخصی
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8960

مهندس محمد محمودوند

کارشناس آزمایشگاه

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 2939

ارتباط با آزمایشگاه

تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: ۲۹۳۹
ایمیل: mj_ashrafi@iust.ac.ir
نشانی : تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه علم و صنعت ایران، روبه‌روی دانشکده کامپیوتر، کارگاه مکانیک ماشین‌ها، آزمایشگاه دینامیک ماشین و ارتعاشات.
فهرست