قابل توجه دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشکده مهندسی
مکانیک

جلسه پرسش و پاسخ در خصوص انتخاب واحد با کارشناسان دانشکده برای ورودی‌های 89 و 88 روز سه شنبه مطابق برنامه ذیل برگزار می‌گردد. خواهشمند است حتما در جلسه حضور داشته باشید و به سوالات و پاسخ‌ها به‌دقت توجه نمایید تا سوال‌های تکراری پرسیده نشود و زمان برای پاسخ به همه سوالالت داشته باشیم.

روز سه شنبه 89/11/88
مقطع کارشناسی ارشد (روزانه و نوبت دوم)
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rcqiwpe3dxf4 صبح11 الی 11 ساعت
مقطع دکتری (روزانه و نوبت دوم)
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rcqiwpe3dxf418الی 11 ساعت
مقطع کارشناسی ارشد و دکتری (پردیس و مجازی)
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rksau5fx8itd 11الی 18ساعت

خبرهای اخیر


فهرست