«برنامه امتحانات دروس تئوری کارشناسی نیمسال دوم 1402-1401 »

دانشجویان مقطع کارشناسی می توانند از طریق لینک به برنامه امتحانات دروس تئوری  نیمسال دوم 1402-1401 دسترسی داشته باشند .

خبرهای اخیر


فهرست