این اختراع که به نام دکتر محمودمهرداد شکریه، مهندس علی نقاشپور و مهندس صابر میرزایی به ثبت رسیده حاصل تحقیقی است که در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران انجام شده است. این اختراع، امکان جایگزینی شبکه آلیاژ سربی در باتری‌های سربی- اسیدی با کامپوزیت‌های زمینه پلیمری هادی الکتریسیته را فراهم کرده است.

ماده کامپوزیتی مورد نظر، دارای سه ویژگی استحکام بالا، هدایت الکتریکی بالا و مقاومت به خوردگی بالا در عین وزن بسیار کم می‌باشد؛ لذا می‌توان از آن به عنوان جایگزین مناسب شبکه آلیاژ سربی در باتری‌های سربی – اسیدی استفاده کرد. برای بررسی هدایت الکتریکی، ابتدا نمونه‌ها با استفاده از کامپوزیت الیاف بلند کربن و رزین وینیل استر ساخته شد.

ضمنا برای کاهش مقاومت ویژه حجمی و سطحی الکتریکی از کربن سیاه به عنوان ماده پرکننده استفاده شد که بدین وسیله مقاومت ویژه حجمی و سطحی الکتریکی تا حد قابل توجهی کاهش داده شد. آزمایش مقاومت ویژه حجمی الکتریکی و آزمایش مقاومت ویژه سطحی الکتریکی طبق استانداردهای بین المللی انجام شد. برای بررسی سرعت خوردگی کامپوزیت هادی ساخته شده، آزمایش خوردگی بر روی قطعات الیاف بلند کربن – وینیل استر با درصدهای مختلف پرکننده کربن سیاه انجام شد.

نتایج آزمایش نشان می‌دهد که با افزایش درصد پرکننده، پتانسیل خوردگی افزایش و چگالی جریان خوردگی، کاهش می‌یابد. در مقایسه با آلیاژ سربی، ماده جدید کامپوزیتی، دارای سرعت خوردگی بسیار کمتری می‌باشد. انجام آزمایش‌های خوردگی و هدایت الکتریکی طبق استاندارد روی کامپوزیت هادی ساخته شده نشان می‌دهد که ماده کامپوزیتی در عین داشتن مقاومت به خوردگی بالاتر نسبت به شبکه آلیاژ سربی، دارای هدایت الکتریکی عالی و وزن بسیار کمی بوده و می‌تواند به عنوان جایگزینی مناسب در باتری سربی – اسیدی استفاده شود.

اختراعات بین‌المللی اخیر


فهرست