دانشکده مهندسی مکانیک و انستیتو توربین گاز در راستای طرح همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم (بنیاد ملی نخبگان) برگزار می‌کنند:

سخنرانی علمی (وبینار):

بررسی رشد ترک در مواد سنگی ناهمسانگرد –  با کاربرد در استخراج انرژی زمین گرمایی

جناب آقای دکتر مرتضی نجاتی

Swiss Competence Center for Energy Research, ETH Zurich, Switzerland

دوشنبه  ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۳:۳۰

لینک ورود به اتاق مجازی سخنرانی:

شرکت در جلسه برای عموم آزاد است.

 

رویدادهای اخیر


سخنرانی پروفسور حمیدرضا گوهری

بکارگیری سوخت‌های کم کربن و تجدید پذیر در توربین های گازی سایز کوچک برای دستیابی به سیستم انرژی کربن صفر
دوشنبه
18 مرداد 1400
فهرست