مرحوم دکتر امین میراحمدی، دانشیار (پیشکسوت)


طراحی ماشین
ذکر نشده
ذکر نشده

ایمیل: mirahmadi[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: –
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه تحقیقاتی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Berlin، آلمان
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Berlin، آلمان
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی Dortmund، آلمان

زمینه‌های تحقیقاتی مورد علاقه

Production Technology

 • Metal Powder Technology, Metal foam
 • Hot and Cold Metal Forming
 • Polymeric Part Production
 • Composite Part Production
 • CAM, CIM, CNC, FMS Systems
 • Manufacturing Systems

Production Automation

 • Mechatronic,Measurement System, Robotics
 • Artificial Intelligence
 • Process Control
 • Multi Vehicle Control

Machine Design

 • Parametric and Auto Design
 • FEM and Optimization
 • Magnetic Machine Elements
 • Machine Tools Design

Fluid Machinery

 • Hydraulic and Pneumatic Production Machine
 • Pumps and Compressors for Aggressive Media
 • Heat Exchangers for Aggressive Media
 • Rocket Engine , Gas Turbine
 • Magnetic Suspended Leak less Gas Centrifuge

Energy

 • Solar Cooling and Water Recycling
 • Heliostat Power Generation
 • Plasma Fusion Power Generation
 • Solid Oxid Fuel Cell

جوایز و افتخارات

Distance Controled Electrochemical Jet Machine, Patented in Iran, 2010

Electrochemical Jet Turning Machine, Patented in Iran, 2008

Hydro / Pneumatic Step Motors,Patented in Iran,2005

Rapid Prototyping with Electrical Discharge, Patented in Iran, 2004

Rapid Prototyping with Multi Plasma Arcs in Multi Point Simultaneous,Patented in Iran, 2005

High Frequency Plasma Aided Rapid Prototyping, Patented in Iran, 2005

Rotating Powder Feeding System in Plasma Aided Rapid Prototyping, Patented in Iran, 2004

Rapid Prototyping with Helical Rotating Electrode, Patented in Iran, 2004

Manufacturing Society prize for the best publication- Tarbit Modares University, Tehran, 2003

Discovery of: Mathematical Fundament of: CAM, Mechatronic and Machine Design- Published in: Manufacturing Society Conference [ Existence Algebra]- Amir Kabir Universiy, Tehran, 2001

Production of first iranian: Radio Frequency Controlled Locomotiv control system, IUST, Tehran, 1991

Production of first iranian: Multi Locomotiv radio frequency controlled Master-Slave Robot control system, IUST, 1992

Application of first iranian:Heavy Train Transport System [10 Locomotives, 2100 meter train length,Asiatic Record] , Golgohar Mine to Isfahan, 1993

Application of first iranian:Heavy Train Transport System [10 Locomotives, 2100 meter train length,Asiatic Record] , Golgohar Mine to Isfahan, 1993

Kharazmi Festival Award for: Multi Locomotive Heavy Train Radio Frequency Control, 1993

تجربیات

 • Design Engineer in DEMAG Company[Crane, Material Handling Devices,Heavy Tranport Vehicle],Germany,Dortmund
 • Design Engineer in Hamburg Aero Plane Company [Airbus A300 Project], Germany, Hamburg
 • Design Engineer in Sobansky Tools Company { Volkswagen [ V W ] Production Tools, Production Line Machines}– Germany, West Berlin
 • Scientific Ass. in Technical University of Berlin [Institute for Measurement & Control], Germany, West Berlin
 • Organizer and Design Engineer in Samiran Company [Production of : Chemical Machines,Chemical Reactors], Iran, Tehran

پروژه‌های دانشجویان

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی

 • Plasma Metal Powder Rapid Prototyping, Saedodin,2006, PhD
 • Multi line 3D Object Measurement Scanner, Farshchian, 2005,MSc
 • Pneumatic Step Motor Design and Testing, Khoshruzy, 2005, BSc
 • 3D Object Scanner Software, Khadivy,Haj Mola Ali,2005,BSc
 • Plasma Rapid Prototyping CNC Software Development, Meamary, 2004,MSc
 • Titanium Hydride Metal Foam Production, Fahs, 2004,MSc
 • Design and Production of a Ring Lapping Machine, Karimy, 2004,MSc
 • Design and Testing of Plasma Rapid Prototyping, Shanjany, 2004,BSc
 • FEM Stress Analysis in Metal Foam Parts, Ganjian, 2004,BSc
 • Auto Design of Gas Turbine Axial Compressors, Sanago, 2004,BSc
 • Auto Design of Multi Stage Gears, Jusefy, 2004,BSc
 • Auto Design of Centrifugal Pumps, Warche-negad, 2004,BSc
 • Test of Metal / Ceramic Powder Injection Technology, Shahrudy, 2003,BSc
 • Test of Metal Foam Production Technology, Akbary,2003,BSc
 • Production of Micro Part with Photo Chemical Machining, Nury, 2003,BSc
 • Mechanical Design of Rapid Prototyping Machine, Alymadady, 2003,BSc
 • Laser Diode 3D Line Scanner, Abasi, Sarmadi, 2003,MSc
 • Design of a Motor Driven Hydraulic Chopper Valve, Eslamy, 2002,BSc
 • Design of Ball Supported Gear, Khodaie, 2002, BSc
 • Production of Metal / Ceramic Part with Plastic Injection Machine, Khosravi, 2001, MSc
 • CNC Plasma Cutting Machine Software Development, Abasy, 2000, MSc
 • Existence Algebra Application by Process Planning, Faghihy,2000, MSc
 • Shrinkage Inhibition in Plastic Part with Gas Injection, Sarughy, 2000, MSc
 • Design and Testing of an Electro Chemical Machining System, Soltany, 2001, BSc
 • Process and Mechanical Design of Concentrator / Powder Production Line, Mohamady, 2000, BSc
 • Process Calculation and Mechanical Design of Continues Fruit Powder Dryer, Delruz, 1999, BSc
 • Mathematical Body Modeling with Existence Algebra, Zarkany, 1999, BSc
 • Design of a Centrifugal Compressor for Vacuum Drying, Javaherian,1999, BSc
 • Multi Metal Powder Alloys Extrusion, Shir-khorshidian, 1999, MSc
 • Streamline Calculation with the FD-Method in Gas Turbine Blades, Bani Mostfa Arab,1999, MSc
 • Thermal Conducting Calculation by Internal Cooled Motor Valve, Farivar, 1998, MSc
 • Mechanical Design of a Sand Preparation Process Machine, Rezaiyan, 1998, BSc
 • Mechanical Design of a Shaping Machine, Rezaiy,Moradian, 1998, BSc
 • High Frequency Surface Hardening, Sharafian, Ardakany, 1997, BSc
 • Coke less Gas Cupola Furnace Design, Moharer, 1997, MSc
 • Magnet Hydro Dynamic Generator Design, Mohseny, 1996, MSc
 • Infrasonic Data Transfer in Gas Pipe, Jusfy, 1996, MSc
 • Industrial Gas Turbine Design, Shokry, 1996, MSc
 • Automatic Mold Machine for Electrolytic Copper Refinery, Ahmadi, 1996, MSc
 • Thermal Stress Analysis of Permanent Copper Die by Index Mold Machine, Jahantigh,1996, MSc
 • Calculation, Design and Testing of Magnet Gears, Kargar,1996, BSc
 • Mechanical Design of Train Steam Generator, Manshury, 1996, BSc
 • Design and Control System Analysis of a Copy Milling Machine,Hoseynpur,1996, BSc
 • Geared Plastic Die Design, Zokaiy,Karajy Fard,1996, BSc
 • Magnet Hydro Dynamic Hg Pump, Mohseny,1996, BSc
 • HAVAC -Design of Wagons, Fareghbal, 1995, BSc
 • Design of an Automatic Part Anodizing Production Line, Firuzy, Yusefy, 1994, BSc
 • Radio Frequency Controlled Steam Generator Wagon, Bakhtiyary,Tajeddiny,1992, BSc
 • Gas Dynamic Calculation of a Transversal Excited CO2 Laser, Musavy, 1992, BSc
 • Design and Testing of an Auto- Heliostat Collector for Power Generation, Fahimy, 1991, BSc
 • Gyro Design and Testing for an Inertial Navigation System, Nematolahy, 1990, BSc
 • Design of Molten Sulfur Centrifugal Pump for Sulfuric Acid Production, Zareiy, 1990, BSc
 • Design and Hydro Dynamic Calculation of a Side Channel Pump, Mirzaiy, 1990, BSc
 • Optimization of Gas Pressure Control Valve, Ahmadian, 1990, BSc
 • Design and Calculation of a High Pressure Centrifugal Pump, Kabiry,1990, BSc
 • Design and Testing of a Magnetic Suspension Model, Javady, 1990, BSc
 • Design and Stress Calculation of a Hydraulic Press, Bateny, Rejaian, 1989, Bsc
 • Design and Dynamical Analysis of a 4-Cylinder Car Engine, Mohebby, 1989, BSc
 • Design and Gas Dynamic Calculation of Chlorine Gas Compressor,Mirfatahy, 1989, BSc
 • Design of a Physical Vapor Deposition Unit, Rasuli, 1988, BSc
 • Design and Testing of a Load Cell, Firuzy, 1987, BSc
 • Capillary Gas Chromatography Software Development ,Hoseynpur,1990, BSc
 • Design of a Silver Battery Production Line, Shojaiy,1990, BSc
 • Design of a Cycloid Polygon Profile Grinding Machine,Kiany,1995, BSc
 • Design of an Electro-Hydraulic Diesel Motor Governor, Kaviany, 1990, BSc

انتشارات

 • Verschleiszfreie Magnet Lager– Scientific Journal :Technische Berichte 6.Band Heft1– Germany–Th. Gast, A. Mirahmadi, F.E.Wagner
 • Microprozessor als Hilfsmittel bei einer Hochdruck-Waage –Journal : Technisches Messen ,Heft 6– Germany– A.Mirahmadi,F E.Wagner
 • Automatishe Kalibrierung- Ein neues Verfahren zur Korrektur systematischer Fehler in Mesz sytemen mit linearer Kennlinie–Journal :Techniches Messen– Germany–Th. Gast, A.Mirahmadi, F. E.Wagner
 • Moeglichkeiten zur Gestalltung von Waegezellen–Journal : Waegen und Dosieren, Heft 5– Germany–Th. Gast, A.Mirahmadi, F. E.Wagner
 • Eine gravimetrische Meszeinrichtung fuer die Bestimmung von Stoffwerten unter Hoestdruck und hoher Temperatur–Journal : Chemie Ingenieur Technik,Volume 53 Issue 10 Pages 816– Th. Gast, A. Mirahmadi, F. E. Wagner–1981
 • Feasibility study of high frequency plasma aided rapid prototyping–Journal of machine tools and manufacture –A. Mirahmadi, S.Sadodin, J.shanjani–2006
 • Temperature distribution analysis with Laplace transformation in Plasma Rapid Prototyping– Scientific Journal of Aeronautic Engineering–A. Mirahmadi, S. Sadodin, J. Shanjani, 2006
 • Production of a Lapping Machine–Scientific Journal of Society of Mechanical Engineering–A. Mirahmadi, Z. Karimi,R. Ghafuri –2007
 • Low frequency Plasma Rapid prototyping–Scientific Journal of tabriz university–A. Mirahmadi, S. Sadodin, J. Shanjani– 2007
 • Numerical heat transfer modeling in coated powder– Numerical Heat Transfer Journal — A. Mirahmadi, S. Sadodin, J. Shanjani– 2007
 • Design and Manufacturing Electrochemical Jet Turning Machine and Investigation of its Effective Parameters — Majlesi Journal of Mechanical Engineering Vol. 2/ No. 2/ February-2009 ISSN: 2008-1421 — A. Mirahmadi, N. Sharafi
 • Mathematical models for manufacturing using Vudjood algebra — IMechE Vol. 223 Part B: J. Engineering Manufacture–A. Mirahmadi — 2009
 • Improvement of plasma-sprayed YSZ electrolytes for solid oxide fuel cells by alumina addition — J. of Ionics — A. Mirahmadi M. Pourmalek — Springer-Verlag 2010
 • A novel method for construction of a point coordinate measuring instrument using ultrasonic waves –IMEKO Journal of Measurement–A. Mirahmadi , A. Mansourzadeh — 2010
 • Mathemathical models of electrochemical jet machining, j. of Advanced Production Technology, A. Mirahmadi, N. Sharafi –2010
فهرست