دکتر محمد حق پناهی، استاد


بیومکانیک
ارتعاشات
اجزاء محدود

ایمیل: mhaghpanahi[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8928
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی مکانیک
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ENSAME، فرانسه، 1364
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه ENSAME، فرانسه، 1361
کارشناسی: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز، ایران، 1358

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

Orthopedics Bio mechanics
Stress Analysis of Systems by Finite Element Analysis
Sport Biomechanics
Static and Fatigue Analysis of Welded Joints
Vibration and Modal Analysis of Mechanical Systems
Vocational Education and its role toward Technology Transfer

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی روش اجزای محدود I در بیومکانیک
تحصیلات تکمیلی روش اجزای محدود II
تحصیلات تکمیلی ارتعاشات پیشرفته خودرو
کارشناسی طراحی اجزاء I
کارشناسی ارتعاشات
کارشناسی مقاومت مصالح

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست