دکتر منصور علیزاده، دانشیار


بیومواد
سیالات غیر نیوتنی
مکانیک محیط پیوسته

ایمیل: ma_alizadeh[AT]iust.ac.ir
تلفن: 77240540 (9821+) داخلی: 8958
فاکس: 77240488 (9821+)
کدپستی: 13114-16846
تهران، میدان رسالت، خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران
آزمایشگاه مجازی
آزمایشگاه پژوهشی
Scopus
Scholar
LinkedIn

سوابق تحصیلی

دکتری: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه Berlin، آلمان، 1380
کارشناسی ارشد: دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1365
کارشناسی : دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران، 1363
کارشناسی: دانشکده کامپیوتر، دانشگاه Frankfurt، آلمان

زمینه‌های پژوهشی مورد علاقه

بیومواد
هیدرودینامیک
مکانیک محیط پیوسته
سیالات غیر نیوتنی

تجربیات

تجربیات تخصصی

رفتار مکانیکی غضروف مفصلی
رفتار مکانیکی مواد غیر خطی
بیوسیالات
تحلیل رفتار مکانیکی بافت نرم

دروس ارائه شده

مقطع درس طرح درس
تحصیلات تکمیلی مکانیک محیط پیوسته
تحصیلات تکمیلی کنترل مهندسی
تحصیلات تکمیلی ریاضیات پیشرفته
تحصیلات تکمیلی میکروپروسسور
کارشناسی دینامیک ماشین

تعاملات صنعتی

انتشارات

فهرست