برگزاری جلسه پنجم درس «روش تحقیق»

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

جلسه پنجم درس «روش تحقیق» روز دوشنبه ۷ آذر از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۱۴:۳۰ به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

لطفا توجه فرمایید که کلاس رأس ساعت ۱۳:۰۰ آغاز می شود.

برای ورود به کلاس وارد سامانه meeting.iust.ac.ir شده و در قسمت جلسات عمومی وارد «جلسه آزمایشگاه تحقیقاتی استاد محمد شهبازی اغبلاغ» شوید.

ذکر این نکته ضروری است که حضور در تمامی جلسات این درس اجباری بوده و در ارزیابی نهایی لحاظ خواهد شد.

خبرهای اخیر


فهرست