جشنواره‌ی حرکت معیار عملکرد انجمن‌های علمی‌ست که هرساله در مقیاس بین‌المللی برگزار می‌شود. همچنین دانشگاه علم و صنعت نیز ده دوره جشنواره‌ی داخلی حرکت برگزار کرده است که در آن فعالیت انجمن‌های علمی فعال دانشگاه در زمینه‌های مختلف محک زده شده و از انجمن برتر در حوزه‌ی مرتبط تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

دهمین جشنواره‌ی حرکت دانشگاه علم و صنعت از تاریخ ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۱۴۰۰ به علت همه‌گیری بیماری کرونا به صورت مجازی در جریان بود و نمایشگاه دستاوردهای علمی و فرهنگی انجمن‌های علمی در این رویداد آنلاین به نمایش گذاشته شد. این جشنواره در تاریخ 3 آبان 1400 به صورت نیمه‌حضوری با حضور ریاست دانشگاه، مدیریت امور فرهنگی و فوق برنامه، کارشناس انجمن‌های علمی و نمایندگانی از ۲۲ انجمن علمی دانشگاه و پخش همزمان به صورت مجازی خاتمه یافت. در این اختتامیه از انجمن‌های علمی برتر، شایسته‌ی تقدیر و شایسته‌ی تشویق در ۱۳ حوزه‌ی مشخص شده تقدیر و تشکر به عمل آمد.

انجمن علمی مکانیک موفق به کسب رتبه‌ی برتر در حوزه‌های:

• آموزش
• نشریات علمی
• فعالیت خلاقانه

و همچنین شایسته‌ی تقدیر (مقام دوم) در زمینه‌های:

• ترویج علم
• محتوای دیجیتال

و شایسته‌ی تشویق (مقام سوم) در حوزه‌های:

• مسابقات علمی
• افتخار آفرینی
• مستندسازی

شده و دبیر انجمن علمی مکانیک، سرکار خانم هلیا ایلخانی نیز رتبه‌ی اول را در حوزه‌ی دبیر برگزیده‌ی انجمن‌های علمی دانشگاه علم و صنعت کسب کردند.

خبرهای اخیر


فهرست