مرور عملکرد دوره بیستم انجمن علمی

انجمن علمی مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران در طی بیش از 20 سال فعالیت خود با برگزاری دوره‌های آموزشی، مسابقات، سمینارها و کارگاه‌ها و بازدیدهای علمی، همچنین تولید محتوا در قالب نشریه‌ی علمی دانشجویی تکانه و جلسات کافه مکانیک کارنامه‌ای درخشان از فعالیت و مشارکت دانشجویان این دانشکده بوده است. چنانکه نتیجه‌ی این فعالیت‌ها را می‌توان در کسب مقام اول در بخش ویژه دوازدهمین جشنواره‌ی ملی حرکت و کسب عنوان برگزیده دانشگاهی در نهمین جشنواره دانشگاهی حرکت مشاهده کرد. هدف اصلی و رسالت انجمن علمی مهیا کردن بستری برای رشد، کسب تجربه‌ی کار گروهی، مسئولیت پذیری برای اعضای تشکل و هم چنین محیطی برای آموزش و یادگیری، فراتر از دروس دانشگاهی و فعالیت‌های جانبی برای کلیه دانشجویان است.
فعالیت این تشکل دانشجویی با همه‌گیری ویروس کرونا و محدودیت‌های مرتبط با مجازی شدن دوره‌های دانشگاه متوقف نشد و خود را با شرایط موجود تطبیق داد و دوره‌های آموزشی، کارگاه‌ها و جلسات کافه مکانیک به صورت مجازی در جریان بودند.

 نشریه‌ی تکانه نیز به صورت دیجیتال منتشر می‌شود.
حال که از این دوران سخت گذر کردیم؛ انجمن علمی سعی بر این دارد تا با برگزاری رویدادهای حضوری، شور و نشاط و پویایی را به محیط دانشگاه برگرداند و گامی در جهت پیشرفت سطح علمی جامعه بردارد.
 

خبرهای اخیر


فهرست