به‌نام خدا

انجمن مهندسان مکانیک ایران در مراسم تقدیر بیست و نهمین همایش بین المللی سالانه خود که در تاریخ 6 خرداد ماه سال‌ 1400 برگزار شد، ضمن اعطای عنوان “استاد برجسته مهندسی مکانیک در سال 1399” به آقای دکتر سیدمصطفی حسینعلی پور، با اهدای یک لوح از خدمات ارزشمند ایشان در سال های اخیر که در راستای پیشبرد علوم و فنون مهندسی مکانیک صورت گرفته، تقدیر نمود. لازم به ذکر است که هر سال انجمن مهندسان مکانیک ایران بر مبنای دستاوردهای علمی و پژوهشی موجود، به یک نفر از اساتید صاحب نام رشته مهندسی مکانیک عنوان “استاد برجسته” را اعطا می نماید.

این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک گفته و برایشان آرزوی توفیقات روزافزون می نماییم.
 
15/08/1400
فهرست