براساس مصوبه مورخ 1403/04/18 هیأت ممیزه دانشگاه، جناب آقای دکتر بیژن محمدی سنگجوئی  عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک، از مرتبه دانشیاری به استادی ارتقاء یافتند. ارتقاء شایسته ایشان را صمیمانه تبریک عرض نموده و برایشان توفیقات روزافزون از خداوند متعال خواستاریم.

1403/04/20

خبرهای اخیر


فهرست