دانشکده مهندسی مکانیک- مجموعه دستگاه تست موتورهای احتراق داخلی (موتور آزما)
مجموعه دستگاه تست موتورهای احتراق داخلی (موتور آزما)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/15 | 
مشخصات دستگاه:
  • موتور چهار زمانه بنزینی با نسبت تراکم متغیر
  • مدل TE15/6511
  • تیپ موتور PetterWl/PLINTVARIABLECOMPRESSION
  • قدرت خروجی اسمی 2.3kW  
  • حدود سرعت مجاز 2000rpm 
  • سرعت ماکزیمم 2500rpm
  • حجم جابجایی 468mLit
  • کورس پیستون 82.5mm
  • امکان نسبت تراکم از4:1 تا 10:1
پروژه های قابل تعریف: مقایسه عملکرد سوخت های مختلف در موتور، بررسی اثر افزودنی ها بر سوخت، بررسی اثر انواع روان کننده ها و ...

محل استقرار:آزمایشگاه ماشین های حرارتی

سرپرست: دکتر قره قانی
تلفن: 73228953

جهت انجام آزمایش و نوبت دهی با سرپرست یا مسئول دستگاه هماهنگی صورت گیرد.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی مکانیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=16.18734.58822.fa
برگشت به اصل مطلب