برنامه امتحانی نیمسال اول مقطع کارشناسی ارشد 1403-1402- پردیس و مجازی

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد (پردیس و مجازی) می توانند از طریق لینک  زیر به برنامه امتحانات دسترسی داشته باشند.

برنامه امتحانی

خبرهای اخیر


فهرست