💢 انجمن علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار می‌کند:

🛠 مسابقه CAD CLASH 🛠

⚙️ ویژه دانشجویان علم و صنعت

💰همراه با جوایز ارزنده:
1️⃣گروه اول: ۳ میلیون تومان
2️⃣گروه دوم: ۲ میلیون تومان
3️⃣گروه سوم: ۱ میلیون تومان
📑 به همراه ارائه مدارک معتبر برای گروه های برگزیده

🗓  چهارشنبه ۱۶ اسفند ۱۴۰۲
⏰ساعت ۸ الی ۱۳
📍مجمتع همایش های امام خمینی واقع در دانشگاه علم و صنعت

خبرهای اخیر


فهرست