در چهارمین دوره انتخاب استاد ممتاز در دانشگاه علم و صنعت ایران (1401) دکتر محمدحسن شجاعی فرد، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک به عنوان استاد ممتاز دانشگاه علم و صنعت ایران انتخاب و معرفی شدند.
پیش از این آقایان دکتر علی کاوه و دکتر محمود مهرداد شکریه، دکتر مجیدرضا آیت الهی، دکتر تورج محمدی و دکتر محرم حبیب نژاد به عنوان اساتید ممتاز دانشگاه شناخته شده بودند.
هدف از انتخاب اساتید ممتاز ارج نهادن به فعالیتهای برجسته علمی- پژوهشی، آموزشی، فرهنگی و اجرایی اعضای هیات علمی پس از مرتبه استادی و حفظ انگیزه های متعالی اعضای هیات علمی پس از مرتبه استادی است. شرایط احراز مقام استاد ممتازی طبق آیین نامه دانشگاه، داشتن ده سال سابقه پس از ارتقاء به مرتبه استاد، راهنمایی حداقل 10 دانش آموخته دکتری و کسب حد نصاب امتیاز کمیت و کیفیت آموزش بر اساس آیین نامه ارتقاء را از شرایط عمومی و کسب امتیاز از مقالات Q1 تا 500 امتیاز؛ تالیف و تصنیف کتاب؛ شاخص h و ارجاعات؛ اختراعات بین المللی؛ افتخارات ملی و بین المللی؛ سخنرانی های کلیدی؛ تجاری سازی و انتقال فناوری و قراردادهای صنعتی را شرایط اختصاصی کسب عنوان استاد ممتازی میباشد.
این موفقیت ارزشمند را به ایشان تبریک گفته و از خداوند منان برایشان سلامتی و توفیقات روزافزون آرزومندیم
 
1402/08/30

خبرهای اخیر


فهرست