قابل توجه دانشجویان گرایش بیومکانیک ورودی 1401

با توجه به تصمیم مدیر محترم گروه بیومکانیک، برگزاری سمینار دانشجویان گرایش بیومکانیک به تاریخ شنبه 2 دی ماه 1402 موکول شد.

لینک برنامه زمانبندی ارائه سمینار 

خبرهای اخیر


فهرست