آخرین مهلت آپلود فایل سمینار توسط دانشجویان

زمان ارائه سمینار تاریخ 20 و 21 خرداد 1402 می باشد. آخرین مهلت آپلود فایل سمینار توسط دانشجویان تاریخ 12/03/1402می باشد به دلیل محدودیت زمانی تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.

لینک مربوط به آپلود فایل سمینار از طریق ایمیل (تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک)  برای شما ارسال خواهد شد. ایمیل مذکور به آدرس ایمیلی که در اطلاعات پرسنلی شما در سیستم گلستان ثبت گردیده ارسال می شود.

تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی مکانیک

24/2/1402

خبرهای اخیر


فهرست