زمان ارائه سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1402 

زمان ارائه سمیناردانشجویان روزانه و نوبت دوم تاریخ 20 خرداد 1403 و دانشجویان واحد پردیس 19 خرداد1403 می باشد. آخرین مهلت آپلود فایل سمینار توسط دانشجویان تاریخ11/03/1403می باشد به دلیل محدودیت زمانی تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نیست.فایل سمینار را باید در سیستم گلستان منوی پیشخوان خدمت آپلود نمایید. 

لینک مشاهده اطلاعیه زمان ارائه سمینار

 

خبرهای اخیر


فهرست