مهلت ارسال فرم گزارش پیشرفت پروژه 2 ویژه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1401

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد می توانند از طریق لینک زیر به اطلاعیه گزارش پیشرفت 2 ویژه کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد دسترسی داشته باشند.

اطلاعیه گزارش پیشرفت

خبرهای اخیر


فهرست