قابل توجه دانشجویان بدون استاد راهنما

 خواهشمند است دانشجویانی که تاکنون استاد راهنمای خود را مشخص ننموده اند پس از مشاهده اطلاعیه نسبت به تعیین استاد راهنما اقدام نمایند.

خبرهای اخیر


فهرست