قطب علمی مکانیک جامدات تجربی و دینامیک دانشکده مهندسی مکانیک اقدام به برگزاری سخنرانی علمی تحت عنوان “روش ساخت افزایشی: تحولات، کاربردها، افق آینده و چالش ها” نموده است.

سخنران: جناب آقای دکتر محمدرضا خسروانی از دانشگاه Siegen آلمان

زمان برگزاری: دوشنبه 1401/02/19

ساعت:14

مکان: آمفی تاتر دانشکده مهندسی مکانیک

خبرهای اخیر


فهرست