قابل توجه دانشجویان کارشناسی ورودی 99 

به اطلاع می رساند جلسه توجیهی مربوط به تعیین استاد راهنما و مراحل اخذ و دفاع فازصفر و پروژه پایانی در روز یکشنبه مورخ 1401/03/08  از ساعت 12 الی 12/30  در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی مکانیک برگزار می گردد.

الزامی است کلیه دانشجویان ورودی 99 در این جلسه حضور به هم رسانند.

امور آموزش مهندسی مکانیک 

1401/03/07

خبرهای اخیر


فهرست