تور بازدید پارک فناوری پردیس

این بازدید روز دوشنبه، 21 آذر 1401 و به همت انجمن علمی مکانیک برگزار شد. فعالیت های انجام شده در این بازدید به شرح زیر است:

-بازدید از فضای کار اشتراکی کوآپ
_جلسه با دکتر جباری‌پور
_بازدید از موزه علوم و هوانوردی 
_بازدید از شرکت توربوسیل
_بازدید از شرکت ایده کاوان
_کارگاه سفری به آینده با دکتر ملکی‌فر
 

خبرهای اخیر


فهرست