تغییر تاریخ امتحان درس انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع) – آموزش الکترونیکی

 

 دانشجويان محترم مقطع تحصيلات تكميلي-  آموزش الکترونیکی

با توجه به اينكه  روز پنج شنبه مورخ 1401/10/29 به علت برگزاري كنكور سراسري دانشگاه در قرنطينه مي باشد، لذا امتحان درس انتقال حرارت پیشرفته (تشعشع) به روز شنبه 1401/11/01 ساعت 14 انتقال می يابد.​

خبرهای اخیر


فهرست