تعطیلی دانشکده در روز شنبه 24 دی ماه

قابل توجه دانشجویان گرامی
با توجه به اعلام تعطیلی شنبه مورخ ۲۴ دی ماه ۱۴۰۱، کلیه جلسات دفاعیه که برای این روز برنامه ریزی شده اند به صورت مجازی برگزار خواهند شد.
لازم به ذکر است امتحانات این روز همچنان به قوت خود باقی است و به صورت حضوری برگزار خواهند شد.
 
با تشکر
معاونت آموزشی دانشکده مهندسی مکانیک

خبرهای اخیر


فهرست