برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم 1403-1402 تحصیلات تکمیلی (روزانه و نوبت دوم)

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد میتوانند از طریق لینک زیر به برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم 1403-1402 دسترسی داشته باشند.

برنامه امتحانات پایانی نیمسال دوم 1403-1402

 

خبرهای اخیر


فهرست